Prova På Fonden

 
Lundabygdens Prova På IF som har nio områdesföreningar i sitt nätverk startar en fond med hjälp av Lokaltidningen Lund och KFUM Syd för att samla in medel och resurser till behövande familjer vars barn sysslar med idrottsaktiviteter.

Detta är något som vuxit fram under sommaren när vi har arrangerat våra Sportcamps – visst hade vi rekordmånga barn men i vår kontakt med föräldrar och lärare fick vi reda på att det kunde ha varit flera deltagare – men det fanns inget ekonomiskt utrymme för dem att delta.

Vi fick på Västerdagen och Kalaset på norr tydliga signaler om att detta kan vara rätt väg att gå för att kunna ge fler möjligheter att delta i föreningars aktiviteter. Intresset finns hos några företag att även här gå in med medel för att stötta idrottsliga aktiviteter. Fonden har ett eget konto och bankgiro 887-7698 dit vem som helst har möjlighet att sätta in en slant och fondens syfte och ändamål är att hjälpa barn som lever i svåra ekonomiska förhållanden genom att ge ekonomiskt bistånd så att behövande barn har möjlighet att delta i aktiviteter de inte annars har möjlighet att delta i.

Bistånd ges till kurs-, läger- eller terminsavgifter inom idrott samt materialbidrag till utrustning, kläder eller liknande avsett för idrottsutövande. Biståndet beviljas när ideella organisationer inom idrotten står som arrangörer.

Detta är ett led i föreningens utveckling som visar på att ta ett större socialt ansvar för barnen.

Hälsningar

Kent Persson                                                                                      Bertil Raalas
Ordförande                                                                                         Initiativtagare
040 – 534065                                                                                     0705-715676