Vann du på Västerdagen?

 En vecka SportCamp

Vitlott serie O: 52, 61 och 85   (61 är uthämtat)

Blålott serie N: 72, 83 och 96

 

En T-shirt:

 

Vitlott serie O: 29, 83 och 93

Blålott serie N:7, 30 och 39   (7 och 30 uthämtat)

 

En svettband:

Vitlott serie O: 46, 73 och 81 (46 uthämtat)

Blålott serie N: 16, 54 och 99