Extra Extra! "Möjligheter att utveckla det vi brinner för"

Lundabygdens Prova på IF med sitt föreningsnätverk med nio föreningar i tre kommuner som under sommarloven arrangerar Sportcamps i Lund, Veberöd, Södra Sandby, Dalby och Burlöv har fått en donation av Stiftelsen Lunds Barnhem på 300 000 kr i form av projektbidrag.

”det ger oss möjligheter att utveckla det vi brinner för barns aktiviteter och meningsfull fritid, vi kommer bland annat satsa ännu mer på lovaktivteter, skolverksamhet, ledarutveckling och den allt mer växande parkouren.”

Lunds Barnhem ger bidraget därför att Lundabygdens Prova På IF har en verksamhet som stödjer barns utveckling. Det är inte idrotten i sig som ges stöd utan stödet ges till en verksamhet som innebär vård och fostran av barnen.

Kontakt 
Lunds Barnhem: Nils Gårder - 0706-72 07 15 
Lundabygdens Prova På IF: Bertil Raalas - 0705-71 56 76