Din kyrka på Väster

S:t Peters klosters församling


S:t Peters kloster
är namnet på Svenska kyrkans församling i de västra delarna av Lund. Namnet kommer från S:t Peters och S:ta Marias kloster och klosterkyrka från 1300-talet. Klosterkyrkan finns fortfarande kvar och ligger centralt vid Västra stationstorget. På 1960-talet byggdes Petersgården, en församlingsgård, med plats för vardagsverksamhet och kyrkorum.


Församlingsexpeditionen
är församlingens administrativa nav. Där sker kyrkobokföring, bokning av dop och vigsel. Där diarieförs handlingar som kommer till församlingen. På expeditionen finns också vaktmästare som ser till att allt det materiella som hör till Petersgården och Klosterkyrkan finns och fungerar.


I Klosterkyrkan
firar vi kvällsmässa varje sön- och helgdag kl 18:00. Mässorna har olika karaktär utifrån kyrkoårets rytm. I Klosterkyrkans kor firas en enkel kvällsmässa på tisdagar kl 19:00 under terminstid.  På tisdagskvällar kl 21:00 firas också Completorium.


I Petersgårdens kyrka
firar vi Mässa för små och stora varje söndag kl 10:00 under terminstid. Det är kyrkkaffe på kyrktorget efter mässan. Under predikan kan barnen gå i söndagsskola i ett rum bredvid kyrkan. Barnen kommer tillbaka till kyrkorummet, för att vara med och fira mässan. Vid ett par tillfällen firar vi mässan med predikan för barn.


Vardagar kl 9:30 och 12:30 är det morgon- respektive middagsbön (på onsdag morgon respektive torsdag middag, firar vi en enkel mässa).


En torsdag i månaden firar vi vardagsgudstjänst kl 9:30. Det är en gudstjänst på barnens villkor med böner och sånger för barn och vuxna tillsammans. Efteråt finns möjlighet för lek, gemenskap och fika.


På Värpinge äldreboende
firar vi gudstjänst varannan fredag kl 14:30, jämna veckor, och på Papegojelyckan firas gudstjänst varannan onsdag kl 13:30, jämna veckor.


Lunch
serveras i Petersgården onsdag - fredag 11:30 - 13:00. Varmrätt och dryck, kaffe och liten kaka ingår. Pris 50 kr.

 


Var finns vi?
:Trollebergsvägen 43
Telefon: 046-358838
E-mail: lund.stpeterskloster.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lund/sanktpeterskloster

Ett fint avslut och snart en första passning på Fågelvallen

Efter ett härligt och sista pass inomhus med Värpinge IF så kan vi enbart se fram emot premiären på Fågelvallen.
En premiär där vi kan lova er roliga träningar och vill du/ni vara med på vår resa denna säsong finns informationen nedanför.

Vi ses på Fågelvallen!

Värpinge IF - Fotboll


* För nya pojkar/flickor som vill vara med denna säsong råder vi er att gärna komma 15 – 20 minuter innan träningen börjar. *

Träningar med Värpinge IF

Flickor födda 03/04
måndagar 17:00 – 18:30 på Fågelvallen (Fågelskolan) – fr.o.m. 16 april
lördagar 11:30 – 13:00 på Fågelvallen (Fågelskolan) – fr.o.m. 14 april

Pojkar födda 03/04
onsdagar 17:00 – 18:30 på Fågelvallen (Fågelskolan) – fr.o.m. 11 april
lördagar 10:00 – 11:30 på Fågelvallen (Fågelskolan) – fr.o.m. 14 april

Pojkar/flickor födda 05/06
lördagar 09:00 – 10:00 på Fågelvallen (Fågelskolan) – fr.o.m. 14 april

Mer information finner ni via:
E - mail: info@varpingeif.se
Tel: 046 - 460 10 92